• TOTAL DAPPS

  944

 • 24H TX

  1

 • 24H USERS

  1

 • 24H VOL

  0 NAS

NAS手气红包

http://xu.renmaixifen.com/

第一个基于星云链智能合约开发的NAS红包应用,可以分享到微信群或朋友圈,与好友们共同玩耍抢NAS。现已适配全平台发红包,包括PC端、微信端、移动wap页、NAS nano钱包。快点打开我们,当个红包大佬吧!

Category: APPLICATION
Balance:26.57 NAS
Users (24h):0
Volume (24h):0 NAS
Tx (2h):0

Modify Listing | Report Listing