• TOTAL DAPPS

  944

 • 24H TX

  1

 • 24H USERS

  1

 • 24H VOL

  0 NAS

星云投

http://39.104.69.112/

每个人的数据都是有价值的,在传统的互联网模式下,个人数据的价值很难体现。本系统利用区块链技术能最大化体现个人数据的价值。投票的发起人和参与者能在这里与你付出成正比的Nas作为回馈。

Category: APPLICATION
Balance:0 NAS
Users (24h):0
Volume (24h):0 NAS
Tx (2h):0

Modify Listing | Report Listing