• TOTAL DAPPS

  944

 • 24H TX

  1

 • 24H USERS

  1

 • 24H VOL

  0 NAS

星云修仙传

http://sunnypickle.coding.me/nebulasgame/

一款区块链放置类修仙游戏。将会带你走进不一样的修仙世界。

使用了区块链伪随机数,带给你绝对的公平性。

初步完善了地图,装备物品,卸下物品,售卖物品等功能。在合约中限制了单次挂机最大结算次数。

p

Category: APPLICATION
Balance:0 NAS
Users (24h):0
Volume (24h):0 NAS
Tx (2h):0

Modify Listing | Report Listing