• TOTAL DAPPS

  944

 • 24H TX

  1

 • 24H USERS

  1

 • 24H VOL

  0 NAS

Assess

https://tianyu3999576.github.io/assess/

Access是一个基于新一代区块链公链星云链的员工评分考核统计工具,从团队协作、个人能力、工作态度三大基础方面对员工打分,统计出报表,清晰直观的反应员工整体情况。让管理者对工作完成情况进行细致评分,帮助管理者简单快速的完成。

Category: APPLICATION
Balance:0 NAS
Users (24h):0
Volume (24h):0 NAS
Tx (2h):0

Modify Listing | Report Listing