• TOTAL DAPPS

  944

 • 24H TX

  1

 • 24H USERS

  1

 • 24H VOL

  0 NAS

链吧(新闻知识信息流)

https://fir.im/ukz8

我们不断收集了区块链行业的知识和新闻,汇总成信息流的形式,推送给终端用户。在推送的过程中,我们能够收集用户阅读的兴趣和时长,不断就行优化训练,建立用户兴趣模型,提高推送准确率。用户阅读的过程中还会收获我们空投的nas哦!希望你边看边发财!

Category: APPLICATION
Balance:0 NAS
Users (24h):0
Volume (24h):0 NAS
Tx (2h):0

Modify Listing | Report Listing