• TOTAL DAPPS

  944

 • 24H TX

  1

 • 24H USERS

  1

 • 24H VOL

  0 NAS

想锁就锁

https://locknas.github.io/LockNAS/

此APP是专门为了那些相信星云,但是怕自己不能坚持下去,而提前卖掉的人开发的。

此APP可以帮助你将自己的星云币锁仓。

到期之前,任何人都不能解锁。

Category: APPLICATION
Balance:0 NAS
Users (24h):0
Volume (24h):0 NAS
Tx (2h):0

Modify Listing | Report Listing