• TOTAL DAPPS

  944

 • 24H TX

  1

 • 24H USERS

  1

 • 24H VOL

  0 NAS

塔罗牌抽卡机

https://honoka.me/neb-tarot/

塔罗牌抽卡 DAPP,支付少许 GAS 即可进行每日运势及多种牌阵的占卜,同时在星云链上永久保存自己最近的抽卡结果。

该 DAPP 使用韦特牌组为您占卜生活中各种烦恼的问题,抽卡前请内心默念自己想要占卜的问题,冥想数秒再进行,愿塔罗守护一生命运!

Category: APPLICATION
Balance:0 NAS
Users (24h):0
Volume (24h):0 NAS
Tx (2h):0

Modify Listing | Report Listing