• TOTAL DAPPS

  944

 • 24H TX

  1

 • 24H USERS

  1

 • 24H VOL

  0 NAS

志愿填报 | 招生认证

https://chenjieming.github.io/#/

高校招生的信息不对称,考生的冒名上学,一直是社会难以解决的问题。这个应用尝试用星云链的技术。使这一过程更加的高效透明,公开。

Category: APPLICATION
Balance:0 NAS
Users (24h):0
Volume (24h):0 NAS
Tx (2h):0

Modify Listing | Report Listing