• TOTAL DAPPS

  944

 • 24H TX

  1

 • 24H USERS

  1

 • 24H VOL

  0 NAS

电子券交易平台

https://quanc2c.github.io

个人对个人的电子券交易平台,没有中间商赚差价。交易全部放在星云链上,合约代码公开可查,支付采用 nas 进行,

卡券采用邮箱发送,任何人都可以来卖商品,也可以来买商品,买卖操作简单便捷,交易安全有保障。

Category: APPLICATION
Balance:0 NAS
Users (24h):0
Volume (24h):0 NAS
Tx (2h):0

Modify Listing | Report Listing