• TOTAL DAPPS

  944

 • 24H TX

  1

 • 24H USERS

  1

 • 24H VOL

  0 NAS

全民早起

http://hy.kenniu.top/

《全民早起》是一款基于星云链智能合约鼓励全民早起的活动DApp。报名需支付挑战金进入合约奖金池,此奖金池没有任何人有权利挪用。支付挑战金即可获得打卡权益,每天连续打卡可获得奖励,一旦打卡失败,其挑战金将会被当天打卡成功者平分。

Category: APPLICATION
Balance:0.02 NAS
Users (24h):0
Volume (24h):0 NAS
Tx (2h):0

Modify Listing | Report Listing