• TOTAL DAPPS

  944

 • 24H TX

  1

 • 24H USERS

  1

 • 24H VOL

  0 NAS

NAS信息交易合约

https://chuangludeng.github.io/NASDataSaler

NAS信息交易工具是通过NAS星云链的智能合约,实现信息交易的目的。信息发布者通过该工具,将待出售的信息存入智能合约中,并且标明价格。信息买入者通过转账NAS币,执行智能合约的方式实现信息的买入。

请注意,本DApp使用Java编写,并非JavaScript网页程序,请在官网下载后运行Run.bat,运行前需要先安装JRE 8.

Category: APPLICATION
Balance:0 NAS
Users (24h):0
Volume (24h):0 NAS
Tx (2h):0

Modify Listing | Report Listing