• TOTAL DAPPS

  944

 • 24H TX

  1

 • 24H USERS

  1

 • 24H VOL

  0 NAS

星历

https://honoka.me/neb-resume/

专属于您的星云简历!

1. 提供简历模板,方便填写并实时预览生成的简历,预览特效基于 BitMEX CTO 的个人简历特效 strml.net 开发

2. 简历可下载PDF,保存上链,永不丢失,可随时随地重新预览并下载自己的简历

愿星历助力你的求职之旅

Category: APPLICATION
Balance:0 NAS
Users (24h):0
Volume (24h):0 NAS
Tx (2h):0

Modify Listing | Report Listing