• TOTAL DAPPS

  944

 • 24H TX

  1

 • 24H USERS

  1

 • 24H VOL

  0 NAS

NAS理财通

http://118.24.169.192:9999/index.html

这是一款基于星云链去中心化的NAS理财类应用。管理员(理财公司)可以发布理财产品信息,用户可以选择一款适合自己的理财产品进行购买,只需要NAS钱包账号,无需注册。理财安全、快捷、方便。理财周期到期后,用户可以自行提取本息的NAS。NAS理财就上NAS理财通。

Category: APPLICATION
Balance:0 NAS
Users (24h):0
Volume (24h):0 NAS
Tx (2h):0

Modify Listing | Report Listing